Om bitcoin bara var en "inflationshedge" så skulle inte alls lika många var intresserade. Varför har detta narrativ blivit så centralt? Det är ju allt annat med digital, globalt och decentraliserad tillgång kopplad till fysiskt arbete samt en nätverkseffekt av rang som är grejen?
3
0
0
0
Det blir för endimensionellt att bara kalla bitcoin en inflations-hedge. En begränsad mängd är bara en del av det som krävs för att uppnå sunda pengar.
1
0
0
1
Och resten är?
1
0
0
0
durability, portability, divisibility, uniformity, limited supply, and acceptability.

12:32 PM · Nov 29, 2021

1
0
0
0